کارآفرین باغدار و کشاورز نمونه


شبکه ۱
9 بهمن ماه 1393
13:01
آشنایی با پژوهشکده رویان
آشنایی با پژوهشکده رویان
180
عملکرد پژوهشگاه رویان از گذشته تا اکنون
عملکرد پژوهشگاه رویان از گذشته تا اکنون
189
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
244
جایگاه ایران در درمان ناباروری
جایگاه ایران در درمان ناباروری
136
منظور از سلول های بنیادی چیست ؟
منظور از سلول های بنیادی چیست ؟
115
اتفاقات مهم در دانش سلول های بنیادی
اتفاقات مهم در دانش سلول های بنیادی
136
پروژه گلخانه تاریک در چه مرحله ای است ؟
پروژه گلخانه تاریک در چه مرحله ای است ؟
231
گلخانه تاریک انرژیتیک چیست؟
گلخانه تاریک انرژیتیک چیست؟
192
شفافیت در صنعت آب و برق
شفافیت در صنعت آب و برق
133
استراتژی مدیریت مصرف
استراتژی مدیریت مصرف
209
ساخت یکی از مهمترین قطعه ها از دستگاه های آب شیرین کن
ساخت یکی از مهمترین قطعه ها از دستگاه های آب شیرین کن
172
شرکت های فعال دانش بنیان در حوزه آب و برق
شرکت های فعال دانش بنیان در حوزه آب و برق
134
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
244
نظر آقای رزم حسینی درباره شهید سلیمانی
نظر آقای رزم حسینی درباره شهید سلیمانی
287
همکاری با نیروهای مسلح برای ساخت خودرو ؟
همکاری با نیروهای مسلح برای ساخت خودرو ؟
563
راه موفقیت در صنعت خودرو
راه موفقیت در صنعت خودرو
270
پروژه خط انتقال امید
پروژه خط انتقال امید
265
انتقال آب از خلیج فارس، بزرگترین پروژه آبی و خاکی ایران
انتقال آب از خلیج فارس، بزرگترین پروژه آبی و خاکی ایران
237
ماجرای طرح انتقال آب خایج فارس به جنوب شرق کشور
ماجرای طرح انتقال آب خایج فارس به جنوب شرق کشور
301
راز زندگی شرافتمندانه
راز زندگی شرافتمندانه
154
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
266
واحد های صنعتی کوچک یا بزرگ؟
واحد های صنعتی کوچک یا بزرگ؟
113
تاثیر ویروس کرونا بر احداث خط نورد گرم ۲
تاثیر ویروس کرونا بر احداث خط نورد گرم ۲
83
رکوردشکنی در فروش فولاد
رکوردشکنی در فروش فولاد
82
رویکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مقابله با کرونا
رویکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مقابله با کرونا
88
افزایش ۱۱ درصدی تولید فولاد ایران
افزایش ۱۱ درصدی تولید فولاد ایران
90
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
189
مهمترین دستاوردهای فناوری نانو
مهمترین دستاوردهای فناوری نانو
251
داستان صادرات دستگاه الکتروریسی به چین
داستان صادرات دستگاه الکتروریسی به چین
220
میزان فروش محصولات نانو
میزان فروش محصولات نانو
122