سخنرانی در جمع مردم استان بوشهر


شبکه خبر
23 دی ماه 1393
11:24
نشست شورای اداری استان گیلان
نشست شورای اداری استان گیلان
426
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان گیلان
796
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
مراسم زیر دریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش
698
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم استان هرمزگان
835
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان
986
جوک تعریف کردن روحانی  با همشهریانش به زبان سرخه ای
جوک تعریف کردن روحانی با همشهریانش به زبان سرخه ای
1,960
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
1,011
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به استان البرز
341
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
سفراستانی رئیس جمهور به استان البرز
720
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم سمنان
974
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
سخنرانی در جمع مردم استان مازندران
963
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
نشست خبری رئیس حمهوردرپایان سفربه استان همدان
726
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
سخنرانی در جمع مردم استان همدان
706
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
سفر دولت به جنوب غرب استان تهران
572
استان کردستان
استان کردستان
540
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
خراسان شمالی، نوزدهمین مقصد سفر استانی دولت
680
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به آذربایجان شرقی
539
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
283
نشست خبری رئیس جمهور در فارس
نشست خبری رئیس جمهور در فارس
447
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
شانزدهمین سفر استانی دولت به فارس
708
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
مصاحبه پایانی رییس جمهور در سفر به گیلان
652
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گیلان
710
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
پایان سفر رئیس جمهور به استان قم
608
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
نشست خبری رییس جمهور در پایان سفر استانی هیئت دولت به اصفهان
881
سفر استنی هیات دولت به اصفهان
سفر استنی هیات دولت به اصفهان
1,025
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
نشست خبری رئیس جمهور در پایان سفر به بوشهر
1,222
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
نشست خبری رئیس جمهور در پیان هیات دولت به خراسان جنوبی
1,033
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
خراسان جنوبی: دیدار با علما و ایثارگران
538
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
سخنرانی در جمع مردم خراسان جنوبی
529