۲۱ دی ۱۳۹۳

1,104

شبکه ۱
21 دی ماه 1393
20:26
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
۱۳۳
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
۱۵۲
مفهوم کسری تراز عملیاتی
مفهوم کسری تراز عملیاتی
۸۵
بررسی کسری بودجه ساختاری
بررسی کسری بودجه ساختاری
۸۷
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
۹۷
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
۸۱
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
۱۰۵
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۱۴۴
گردن صنعت زده شده است !
گردن صنعت زده شده است !
۸۲۵
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
۴۹۲
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
۴۶۶
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۵۲۳
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
۱۹۵
دوگانه موشک و پوشک !
دوگانه موشک و پوشک !
3,610
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
۶۰۳
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
۴۵۰
۱۶ دی ۱۳۹۹
۱۶ دی ۱۳۹۹
۴۲۰
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
۲۰۵
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
۲۴۸
نقشه گنج
نقشه گنج
5,946
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
۴۳۴
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
۳۹۴
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
2,301
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
۳۲۲
فرصت های شغلی پیش رو درصورت رفع انحصار
فرصت های شغلی پیش رو درصورت رفع انحصار
۲۳۶
مقایسه سرانه وکیل در ایران با کشورهای جهان
مقایسه سرانه وکیل در ایران با کشورهای جهان
۱۹۴
مدل اقتصادی ما در کشورهای دیگر قانونی نیست
مدل اقتصادی ما در کشورهای دیگر قانونی نیست
۲۰۸
۱۴ دی ۱۳۹۹
۱۴ دی ۱۳۹۹
۱۷۲
اتفاقات بازار سرمایه پیش بینی شده بود
اتفاقات بازار سرمایه پیش بینی شده بود
۳۸۲
۹ دی ۱۳۹۹
۹ دی ۱۳۹۹
۴۹۳