نشست امت واحده با اضلاع کثیره

1,046

شبکه ۱
20 دی ماه 1393
19:36
نشست برای پاسخ به"سنی وهابی"و "شیعه لندنی"
نشست برای پاسخ به"سنی وهابی"و "شیعه لندنی"
۷۲۴
حجاب ، دفاع از عشق
حجاب ، دفاع از عشق
۷۴۵
سنگر علم و وفاداری
سنگر علم و وفاداری
۵۵۱
۵ دی ۱۳۹۹
۵ دی ۱۳۹۹
1,148
نشست نقش ایران اسلامی در تاریخ پرستاری و پزشکی
نشست نقش ایران اسلامی در تاریخ پرستاری و پزشکی
۸۴۹
دوراهی "ما نمی‌توانیم" یا "نوآوری و خودباوری" ؟
دوراهی "ما نمی‌توانیم" یا "نوآوری و خودباوری" ؟
۵۱۱
چگونه مبارزه و ایمان به قمار برد و باخت تبدیل می شود
چگونه مبارزه و ایمان به قمار برد و باخت تبدیل می شود
۹۳۴
قانون اساسی و پاسخگویی ولی فقیه
قانون اساسی و پاسخگویی ولی فقیه
1,003
ظاقت بسیجی شدن، قدرت انقلابی ماندن
ظاقت بسیجی شدن، قدرت انقلابی ماندن
۸۵۵
چگونه از تفاوت ها وحدت بسازیم
چگونه از تفاوت ها وحدت بسازیم
2,542
موانع امت سازی را از سر راه برداریم
موانع امت سازی را از سر راه برداریم
۷۳۵
سالگرد تبعید امام و فتح لانه جاسوسی
سالگرد تبعید امام و فتح لانه جاسوسی
1,280
نشست "وحدت منطقی" یا "مصالحه از سر شکاکیت"
نشست "وحدت منطقی" یا "مصالحه از سر شکاکیت"
۸۰۵
نخستین قرارداد اجتماعی با دگراندیشان در سنت پیامبر(ص)
نخستین قرارداد اجتماعی با دگراندیشان در سنت پیامبر(ص)
۷۴۹
از این سفر چه ها آموختیم؟ پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا ۱۳۹۶
از این سفر چه ها آموختیم؟ پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا ۱۳۹۶
1,276
نشست"جهان ناامن و نظام جنگلی مدرن"
نشست"جهان ناامن و نظام جنگلی مدرن"
1,006
درست بودن در منطق امام حسن مجتبی (ع) - شیعه شناسی : شیعه آرام اما درگیر
درست بودن در منطق امام حسن مجتبی (ع) - شیعه شناسی : شیعه آرام اما درگیر
1,034
مراسم تشیع بقایای پیکر مقدس سی غواص دست بسته کربلای ۴
مراسم تشیع بقایای پیکر مقدس سی غواص دست بسته کربلای ۴
۹۲۹
نشست "هنر غیر ارزشی" ابزار زیبا در خدمت اهداف زشت
نشست "هنر غیر ارزشی" ابزار زیبا در خدمت اهداف زشت
۷۲۳
نماز جمعه از طالقانی تا ...؟ - رسانه خداو مردم ، کرسی آگاهی ، آزادی و عدل
نماز جمعه از طالقانی تا ...؟ - رسانه خداو مردم ، کرسی آگاهی ، آزادی و عدل
1,379
امام سجاد (ع) و عاشورای معرفتی پس از حسین (ع)
امام سجاد (ع) و عاشورای معرفتی پس از حسین (ع)
1,173
سه نسبت عاشورایی(با خدا،خلق،خثم )
سه نسبت عاشورایی(با خدا،خلق،خثم )
۹۵۹
پیام به سیاهان آمریکا ، چگونه انقلاب کنیم ؟
پیام به سیاهان آمریکا ، چگونه انقلاب کنیم ؟
1,193
نشست (چرا غدیر خشک نخواهد شد؟)، عید غدیر مشهد مقدس
نشست (چرا غدیر خشک نخواهد شد؟)، عید غدیر مشهد مقدس
1,141
بزرگداشت شهدای حج خونین
بزرگداشت شهدای حج خونین
1,292
زنده باد عشق
زنده باد عشق
1,836
خطر سکولاریزم در حوزه
خطر سکولاریزم در حوزه
1,151
نشست"قرارداد برجام با گروه ۵+۱"
نشست"قرارداد برجام با گروه ۵+۱"
1,477
ضرورت باز هم تحول در سازمان قضاوت
ضرورت باز هم تحول در سازمان قضاوت
۷۰۵
بهشتی در مقیاس امروز
بهشتی در مقیاس امروز
1,163