ساختمان ایده آل

2,566

شبکه ۵
19 دی ماه 1393
23:01
قلب شکسته
قلب شکسته
2,532
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,392
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,421
مقصر
مقصر
1,580
قلب شکسته
قلب شکسته
2,752
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,214
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,237
گودال
گودال
1,788
حلالم کن
حلالم کن
1,863
در میان جمع
در میان جمع
2,681
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,934
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,908
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,923
به آهستگی
به آهستگی
4,055
انعکاس
انعکاس
1,907
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,287
انعکاس
انعکاس
1,257
باغ انار
باغ انار
2,022
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,453
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,877
حلوای نقد
حلوای نقد
3,415
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,109
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,043
آخرخط
آخرخط
5,094
نقطه صفر
نقطه صفر
2,848
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,166
هنوز هستم
هنوز هستم
4,873
ندارها
ندارها
4,745
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,601
بار کج
بار کج
3,526
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,377
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,738
بومرنگ
بومرنگ
5,356
بازی
بازی
5,918
برداشت دوم
برداشت دوم
3,204
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,294
بهترین راه
بهترین راه
4,332
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,417
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,347
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,253
داستان واقعی
داستان واقعی
4,727
تنهایی
تنهایی
2,820
دعوت
دعوت
2,555
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,612
یک اشتباه
یک اشتباه
5,010
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,961
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,915
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,638
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,072
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,304
ندارها
ندارها
4,369
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,931
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,565
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,270
یک اشتباه
یک اشتباه
4,801
در میان جمع
در میان جمع
3,165
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,935
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,328
مکث
مکث
4,684
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,930
انعکاس
انعکاس
2,385
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,431
آخر خط
آخر خط
4,984
خواب صادق
خواب صادق
2,497
بهای ماندن
بهای ماندن
4,100
حاج خانم
حاج خانم
5,456
حاجت
حاجت
5,508
غفلت
غفلت
6,056
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,019
حاجت
حاجت
4,368
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,602
عاشق
عاشق
27,283
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,952
پیک عروس
پیک عروس
7,596
مکافات
مکافات
6,904
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,257
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,796
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,031
دروغ
دروغ
2,695
بهترین راه
بهترین راه
1,733
سرانجام
سرانجام
4,926
جبران
جبران
3,826
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,203
بعد از تو
بعد از تو
1,838
نظرکرده
نظرکرده
2,484
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,670
کلاف محبت
کلاف محبت
3,010
خواب صادق
خواب صادق
1,648
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,740
جبران
جبران
2,853
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,555
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,025
فقط چند روز
فقط چند روز
2,795
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,058
بی قراری
بی قراری
1,854
تدبیر
تدبیر
2,515
دور باطل
دور باطل
3,724
حاجت
حاجت
4,170
سوگند
سوگند
3,205
بعد از تو
بعد از تو
5,949
آخرین پل
آخرین پل
3,557
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,335
سربازی
سربازی
4,798
در سراشیبی
در سراشیبی
3,694
نظر کرده
نظر کرده
2,777
سایه ها
سایه ها
2,165
بی قراری
بی قراری
6,166
بار کج
بار کج
5,796
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,376
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,429
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,025
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,110
سقوط
سقوط
4,345
در سراشیبی
در سراشیبی
2,446
گره بر باد
گره بر باد
2,191
بعد از تو
بعد از تو
5,559
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,912
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,480
بازتاب
بازتاب
1,525
گره بر باد
گره بر باد
2,292
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,996
در سراشیبی
در سراشیبی
1,640
آخرین قدر
آخرین قدر
4,006
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,331
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,353
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,485
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,622
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,046
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,879
خواب صادق
خواب صادق
۶۷۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۶۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۰۲
گره بر باد
گره بر باد
۵۴۹
گره بر باد
گره بر باد
1,359
سایه ها
سایه ها
1,335
سایه ها
سایه ها
۴۲۰
دست شیطان
دست شیطان
۹۸۰
باغ انار
باغ انار
۸۰۸
سقوط
سقوط
1,337
ثلث شب
ثلث شب
1,197
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۹۹۱
مکافات
مکافات
1,635
راز
راز
1,112
توبه
توبه
1,204
جبران
جبران
۹۱۳
نذر
نذر
1,021
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,001
رویای تلخ
رویای تلخ
۷۵۴
رویای تلخ
رویای تلخ
1,265
سقوط
سقوط
۸۲۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۶۹۰
سرانجام
سرانجام
۷۸۱
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۳۵۸
تهمت
تهمت
۳۴۲
دوراهی
دوراهی
۵۸۰
همیشه داماد
همیشه داماد
16,953
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,682
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,310
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,408
تدبیر
تدبیر
2,156
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,536
بی قراری
بی قراری
3,193
گره بر باد
گره بر باد
2,240
پاپوش
پاپوش
2,797
شب شکار
شب شکار
3,794
دونده
دونده
1,994
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,622
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,609
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,560
آخر خط
آخر خط
2,159
بازتاب
بازتاب
2,954
بازیگر
بازیگر
2,801
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,545
برج جهان
برج جهان
2,108
حقیقت
حقیقت
2,644
در تاریکی
در تاریکی
2,392
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,328
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,258
درنگ
درنگ
2,142
برج جهان
برج جهان
1,308
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,375
تسویه حساب
تسویه حساب
5,848
پژواک
پژواک
3,498
محدوده خطر
محدوده خطر
3,029
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,880
بر بال باد
بر بال باد
3,368
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,910
شلیک به خود
شلیک به خود
2,549
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,160
کسی بین ما
کسی بین ما
2,028
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,666
نذر
نذر
2,167
حاجت
حاجت
2,255
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,278
خواب گران
خواب گران
1,668
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,798
در کنار هم
در کنار هم
2,158
گوشی همراه
گوشی همراه
2,465
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,373
طعم زندگی
طعم زندگی
1,818
رهایی
رهایی
2,534
فریب
فریب
6,940
با من باش
با من باش
2,767
قلب مهربان
قلب مهربان
2,051
در میان جمع
در میان جمع
1,503
بهای ماندن
بهای ماندن
2,127
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,330
میزان
میزان
2,111
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,794
پیله
پیله
2,576
برگ آخر
برگ آخر
2,661
عاشق
عاشق
5,599
بزرگراه
بزرگراه
1,480
در برابر چشم
در برابر چشم
2,461
در میان جمع
در میان جمع
1,770
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,536
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,546
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,532
برگ آخر
برگ آخر
2,097
بزرگراه
بزرگراه
1,623
پاپوش
پاپوش
3,732
ثلث شب
ثلث شب
3,754
شب شکار
شب شکار
2,887
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,299
سقوط
سقوط
2,652
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,978
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,092
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,055
تدبیر
تدبیر
1,620
حلالم کن
حلالم کن
2,237
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,686
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,425
سکوت
سکوت
2,346
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,740
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,152
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,484
گودال
گودال
2,184
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,185
حاجت
حاجت
2,723
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,624