تقدیم به همه آنها که اشتراکات را بر اختلافات ترجیح می دهند

۶۴۶

شبکه آموزش
۱۶ دی ماه ۱۳۹۳
۲۲:۰۲
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۳,۵۶۸
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۲,۳۹۶
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱,۷۸۷
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱,۲۹۱
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱,۲۴۷
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹ فروردین ۱۳۹۳
۱,۰۶۶
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
۱,۱۴۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
۱,۲۴۷
۶ فروردین ۱۳۹۳
۶ فروردین ۱۳۹۳
۱,۰۶۵
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱,۸۴۲
گفتگو با گوهر خیراندیش
گفتگو با گوهر خیراندیش
۱,۳۷۳
گفتگو با احسان علیخانی
گفتگو با احسان علیخانی
۵,۹۲۰
گفتگو با شهاب  حسینی
گفتگو با شهاب حسینی
۵,۵۸۶
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
۱,۵۱۷
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
۱,۳۵۱
تقدیم به آنانی که می بخشند
تقدیم به آنانی که می بخشند
۱,۱۷۳
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
۱,۴۲۴
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
۱,۵۷۷
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
۱,۴۱۹
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
۱,۰۹۴
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
۱,۱۴۹
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
۱,۰۶۰
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
۱,۶۶۳
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
۱,۰۸۸
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
۲,۰۷۶
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
۱,۹۴۸
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
۱,۳۳۵
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
۱,۰۰۴
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
۱۰,۱۶۳
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
۱,۳۷۱