گفتگو با علی نصیریان-بخش ششم

۴۹۴

شبکه آموزش
۱۳ دی ماه ۱۳۹۳
۲۲:۱۷
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۳,۵۶۲
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۲,۳۹۴
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱,۷۸۶
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱,۲۹۱
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱,۲۴۷
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹ فروردین ۱۳۹۳
۱,۰۶۶
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
۱,۱۴۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
۱,۲۴۷
۶ فروردین ۱۳۹۳
۶ فروردین ۱۳۹۳
۱,۰۶۵
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱,۸۴۱
گفتگو با گوهر خیراندیش
گفتگو با گوهر خیراندیش
۱,۳۷۳
گفتگو با احسان علیخانی
گفتگو با احسان علیخانی
۵,۹۰۵
گفتگو با شهاب  حسینی
گفتگو با شهاب حسینی
۵,۵۸۴
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
۱,۵۱۶
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
۱,۳۵۱
تقدیم به آنانی که می بخشند
تقدیم به آنانی که می بخشند
۱,۱۷۳
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
۱,۴۲۴
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
۱,۵۷۷
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
۱,۴۱۹
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
۱,۰۹۴
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
۱,۱۴۷
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
۱,۰۵۹
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
۱,۶۶۲
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
۱,۰۸۷
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
۲,۰۷۳
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
۱,۹۴۵
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
۱,۳۳۴
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
۱,۰۰۴
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
۱۰,۱۴۴
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
۱,۳۷۱