جمعه ۱۲ دی ۱۳۹۳

۹۲۵

شبکه ورزش
۱۲ دی ماه ۱۳۹۳
۱۱:۰۲
کشتی فرنگی  جام تختی
کشتی فرنگی جام تختی
۱,۶۰۹
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
۲,۰۲۰
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
۱,۰۱۰
مسابقات کشتی پهلوانی
مسابقات کشتی پهلوانی
۱,۰۰۶
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۲,۴۹۶
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۶۴۶
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۹۴۳
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۴۶۴
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۲۵۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۳۷۸
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۲,۴۸۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۲,۵۲۳
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۴۳۶
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
۱,۶۱۵
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۱۲۶
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۱۳۴
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
۱,۳۲۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
۱,۲۳۴
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۱۰۹
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۳,۶۳۵
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۶۷۷
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۷۴۴
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۲,۵۵۰
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۶۸۱
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۲۶
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۴,۰۲۷
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۸۷۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۷۰۳
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۶۳۵
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۵۵۵