کار آفرین نمونه


شبکه ۱
4 دی ماه 1393
09:36
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
22
آیا دست فروشی جرم است؟
آیا دست فروشی جرم است؟
737
شفافیت حقوق مدیران در شهرداری تهران
شفافیت حقوق مدیران در شهرداری تهران
415
شهرداری تمام شیشه‌ ای
شهرداری تمام شیشه‌ ای
233
ایران فقط تهران نیست !
ایران فقط تهران نیست !
3,286
شفافیت قراردادهای شهرداری تهران
شفافیت قراردادهای شهرداری تهران
110
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
219
آشنایی با پژوهشکده رویان
آشنایی با پژوهشکده رویان
245
عملکرد پژوهشگاه رویان از گذشته تا اکنون
عملکرد پژوهشگاه رویان از گذشته تا اکنون
228
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
287
جایگاه ایران در درمان ناباروری
جایگاه ایران در درمان ناباروری
164
منظور از سلول های بنیادی چیست ؟
منظور از سلول های بنیادی چیست ؟
130
اتفاقات مهم در دانش سلول های بنیادی
اتفاقات مهم در دانش سلول های بنیادی
153
پروژه گلخانه تاریک در چه مرحله ای است ؟
پروژه گلخانه تاریک در چه مرحله ای است ؟
254
گلخانه تاریک انرژیتیک چیست؟
گلخانه تاریک انرژیتیک چیست؟
225
شفافیت در صنعت آب و برق
شفافیت در صنعت آب و برق
142
استراتژی مدیریت مصرف
استراتژی مدیریت مصرف
216
ساخت یکی از مهمترین قطعه ها از دستگاه های آب شیرین کن
ساخت یکی از مهمترین قطعه ها از دستگاه های آب شیرین کن
180
شرکت های فعال دانش بنیان در حوزه آب و برق
شرکت های فعال دانش بنیان در حوزه آب و برق
144
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
257
نظر آقای رزم حسینی درباره شهید سلیمانی
نظر آقای رزم حسینی درباره شهید سلیمانی
305
همکاری با نیروهای مسلح برای ساخت خودرو ؟
همکاری با نیروهای مسلح برای ساخت خودرو ؟
611
راه موفقیت در صنعت خودرو
راه موفقیت در صنعت خودرو
279
پروژه خط انتقال امید
پروژه خط انتقال امید
281
انتقال آب از خلیج فارس، بزرگترین پروژه آبی و خاکی ایران
انتقال آب از خلیج فارس، بزرگترین پروژه آبی و خاکی ایران
261
ماجرای طرح انتقال آب خایج فارس به جنوب شرق کشور
ماجرای طرح انتقال آب خایج فارس به جنوب شرق کشور
334
راز زندگی شرافتمندانه
راز زندگی شرافتمندانه
165
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
280
واحد های صنعتی کوچک یا بزرگ؟
واحد های صنعتی کوچک یا بزرگ؟
124
تاثیر ویروس کرونا بر احداث خط نورد گرم ۲
تاثیر ویروس کرونا بر احداث خط نورد گرم ۲
97