جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم

۱,۱۹۶

شبکه ۱
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۳
۲۳:۲۳