نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود

سخنرانی رئیس جمهور شبکه 1
شبکه ۱ ۱۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۹:۵۵ خبر
دانلود
بازدید : ۷۷۰