پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی

1,146

شبکه ورزش
2 آبان ماه 1393
19:25
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,329
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
1,492
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۸۶۶
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,223
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۹۴۳
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,117
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
2,257
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,058
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
1,789
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۹۸۰
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۹۳۲
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۸۱۰
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۶۸۳
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,037
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۹۳۱
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۶۵۴
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۹۶۳
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,137
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,582
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۶۱۰
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۹۱۳
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
1,858
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,525
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
1,014
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,223
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,361
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
1,000
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,823