پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم

1,485

شبکه ورزش
1 آبان ماه 1393
19:08
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
1,140
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,323
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۸۶۱
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,217
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۹۳۷
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,110
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
2,249
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,056
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
1,781
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۹۷۸
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۹۳۰
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۸۰۸
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۶۸۱
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,034
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۹۲۹
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۶۴۹
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۹۶۱
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,135
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,574
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۶۰۷
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۹۱۱
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
1,856
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,521
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
1,011
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,220
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,357
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
۹۹۷
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,820