پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم

۸۵۴

شبکه ورزش
30 مهر ماه 1393
19:02
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
1,132
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,315
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
1,480
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,211
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۹۳۰
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,104
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
2,242
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,053
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
1,778
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۹۷۵
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۹۲۷
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۸۰۵
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۶۷۸
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,031
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۹۲۶
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۶۴۵
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۹۵۷
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,132
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,570
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۶۰۴
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۹۰۷
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
1,848
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,517
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
1,007
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,217
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,354
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
۹۹۳
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,817