پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم

۱,۰۴۸

شبکه ورزش
۲۹ مهر ماه ۱۳۹۳
۱۹:۰۶
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
۹۸۲
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
۱,۱۵۸
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
۱,۳۳۰
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۶۹۸
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۷۷۵
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
۱,۹۴۸
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
۲,۱۰۲
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
۹۳۷
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
۱,۶۵۵
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۸۵۸
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۸۱۴
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۶۹۵
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۵۶۸
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
۹۲۲
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۸۰۹
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۵۲۶
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۸۴۱
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۱,۰۱۹
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
۱,۳۶۶
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۴۹۳
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۸۰۱
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
۱,۶۸۲
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
۱,۳۸۹
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
۸۸۵
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
۱,۰۹۵
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
۱,۲۳۱
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
۸۶۴
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
۱,۷۰۷