دومین دوره مسابقات پاراآسیایی


شبکه ورزش
28 مهر ماه 1393
18:39
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
1,264
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,438
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
1,605
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
970
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,331
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,226
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
2,373
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,144
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
1,871
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
1,066
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
1,014
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
894
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
768
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,124
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
1,011
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
690
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
973
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
1,044
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,253
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,727
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
734
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
986
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
1,989
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,651
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
1,113
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,522
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,482
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
1,139
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,904