افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی


شبکه ورزش
26 مهر ماه 1393
12:55
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
1,273
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,446
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
1,614
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
980
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,340
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
1,088
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,236
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,158
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
1,878
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
1,073
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
1,023
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
903
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
776
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,133
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
1,019
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
690
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
973
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
1,051
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,262
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,732
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
747
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
999
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
2,008
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,667
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
1,123
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,530
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,491
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
1,147
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,911