امیر توکلیان - گرجستان

3,325

شبکه ورزش
25 مهر ماه 1393
10:55
کشتی فرنگی  جام تختی
کشتی فرنگی جام تختی
2,180
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
مسابقات جهانی کشتی زورخانه ای و پهلوانی
2,412
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور بجنورد
1,130
مسابقات کشتی پهلوانی
مسابقات کشتی پهلوانی
1,193
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
2,775
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
1,912
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
2,440
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
1,464
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
1,575
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
1,647
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
3,287
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
3,123
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
1,613
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
2,138
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
1,268
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
1,276
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
1,458
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
1,356
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
1,477
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
4,959
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
2,173
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
2,611
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
3,646
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
2,132
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
1,026
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
5,183
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
2,529
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۸۵۱
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۷۸۷
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۷۰۴