مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴

1,797

شبکه ورزش
12 مهر ماه 1393
13:22
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
1,169
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,348
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
1,515
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۸۸۵
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,244
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۹۶۳
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,141
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
2,286
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,069
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۹۸۹
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۹۳۹
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۸۱۹
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۶۹۶
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,048
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۹۳۹
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۶۶۷
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۹۷۴
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,147
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,609
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۶۳۱
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۹۲۱
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
1,869
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,547
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
1,028
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,252
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,373
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
1,010
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,833