مراسم اهدای مدال کاراته

۹۴۰

شبکه ورزش
12 مهر ماه 1393
09:39
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
1,173
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,352
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
1,519
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۸۸۹
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,247
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۹۶۵
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,145
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
2,288
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,070
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
1,799
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۹۹۰
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۸۲۰
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۶۹۷
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,048
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۹۴۱
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۶۶۷
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۹۷۷
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,149
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,615
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۶۳۴
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۹۲۱
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
1,871
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,548
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
1,028
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,253
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,373
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
1,010
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,833