سنگ مجاری ادراری

۱,۰۵۰

شبکه ۵
۸ مهر ماه ۱۳۹۳
۱۱:۱۰