گفتگو با گوهر خیراندیش _ بخش دوم

۱,۳۴۷

شبکه آموزش
۶ مهر ماه ۱۳۹۳
۲۳:۲۰
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۳,۱۰۳
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۲,۱۱۵
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱,۶۴۷
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱,۳۰۱
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱,۱۵۷
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹۸۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
۱,۰۶۹
۷ فروردین ۱۳۹۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
۱,۰۹۴
۶ فروردین ۱۳۹۳
۶ فروردین ۱۳۹۳
۹۹۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱,۷۵۴
گفتگو با گوهر خیراندیش
گفتگو با گوهر خیراندیش
۱,۳۸۷
گفتگو با احسان علیخانی
گفتگو با احسان علیخانی
۴,۹۵۴
گفتگو با شهاب  حسینی
گفتگو با شهاب حسینی
۵,۱۱۰
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
۱,۴۳۳
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
۱,۲۹۸
تقدیم به آنانی که می بخشند
تقدیم به آنانی که می بخشند
۱,۱۲۹
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
۱,۳۵۵
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
۱,۵۱۳
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
۱,۴۳۰
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
۱,۰۵۲
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
۱,۰۹۵
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
۹۸۳
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
۱,۴۸۷
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
۱,۰۵۴
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
۱,۸۷۳
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
۱,۸۴۷
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
۱,۲۸۶
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
۹۳۵
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
۸,۳۴۷
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
۱,۲۹۸