گفتگو با گوهر خیراندیش _ بخش سوم

۹۸۳

شبکه آموزش
۷ مهر ماه ۱۳۹۳
۲۳:۱۸
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۳,۰۵۱
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۲,۰۷۷
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱,۶۱۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱,۲۸۹
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱,۱۴۰
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹۶۱
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
۱,۰۵۲
۷ فروردین ۱۳۹۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
۱,۰۵۸
۶ فروردین ۱۳۹۳
۶ فروردین ۱۳۹۳
۹۷۴
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱,۷۳۷
گفتگو با گوهر خیراندیش
گفتگو با گوهر خیراندیش
۱,۳۷۲
گفتگو با احسان علیخانی
گفتگو با احسان علیخانی
۴,۸۸۲
گفتگو با شهاب  حسینی
گفتگو با شهاب حسینی
۵,۰۶۳
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
۱,۴۱۸
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
۱,۲۸۴
تقدیم به آنانی که می بخشند
تقدیم به آنانی که می بخشند
۱,۱۱۱
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
۱,۳۴۰
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
۱,۴۹۰
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
۱,۴۱۹
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
۱,۰۴۱
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
۱,۰۷۹
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
۹۷۵
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
۱,۴۴۷
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
۱,۰۳۶
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
۱,۸۳۶
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
۱,۸۲۷
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
۱,۲۷۵
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
۹۱۶
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
۸,۲۸۹
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
۱,۲۸۰