بررسی مسابقات دو و میدانی

۷۹۹

شبکه ورزش
۸ مهر ماه ۱۳۹۳
۱۷:۱۸
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
۹۲۶
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
۱,۱۲۱
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
۱,۲۸۴
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۶۵۲
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
۱,۰۰۱
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۷۳۳
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
۱,۹۰۱
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
۲,۰۶۸
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
۸۹۱
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
۱,۶۱۹
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۸۱۱
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۷۷۳
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۶۴۵
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۵۳۲
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
۸۷۹
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۷۷۵
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۴۸۴
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۹۷۲
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
۱,۲۳۹
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۴۴۸
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۷۶۷
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
۱,۶۱۶
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
۱,۳۲۲
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
۸۳۵
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
۱,۰۴۸
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
۱,۱۷۲
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
۸۲۲
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
۱,۶۵۸