بررسی مسابقات دو و میدانی


شبکه ورزش
8 مهر ماه 1393
17:18
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
1,219
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,397
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
1,561
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
930
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,286
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
1,023
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,188
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
2,335
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,104
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
1,835
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
1,026
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
981
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
855
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
729
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,087
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
976
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
683
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
973
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,201
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,679
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
691
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
954
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
1,931
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,591
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
1,070
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,335
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,425
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
1,048
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,866