مراسم اهدا مدال لیلا رجبی

۸۶۶

شبکه ورزش
۵ مهر ماه ۱۳۹۳
۱۵:۰۶
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
۹۶۱
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
۱,۱۴۱
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
۱,۳۱۱
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۶۸۰
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
۱,۰۳۴
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۷۶۲
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
۱,۹۳۰
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
۲,۰۹۱
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
۹۲۰
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
۱,۶۴۲
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۸۴۴
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۸۰۱
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۶۸۱
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۵۵۴
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
۹۰۷
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۷۹۸
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۵۰۸
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۸۲۴
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۱,۰۰۶
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
۱,۳۳۲
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۴۷۸
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۷۸۹
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
۱,۶۶۳
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
۱,۳۶۶
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
۱,۰۸۲
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
۱,۲۰۶
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
۸۴۸
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
۱,۶۸۷