مراسم اهدا مدال لیلا رجبی

1,034

شبکه ورزش
5 مهر ماه 1393
15:06
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
1,185
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,368
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
1,529
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۸۹۷
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,254
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۹۷۴
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,150
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
2,299
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,077
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
1,804
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۹۹۶
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۹۵۲
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۸۲۲
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۷۰۱
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,055
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۹۴۷
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۶۷۸
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۹۸۱
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,158
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,641
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۶۴۸
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۹۲۷
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
1,891
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,561
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,290
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,389
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
1,015
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,837