گفتگو با آقای شاه حاتمی

۷۵۴

شبکه جام جم ۱
۵ مهر ماه ۱۳۹۳
۱۹:۳۱
نگاهی به برنامه های نوروزی
نگاهی به برنامه های نوروزی
۴۸۷
نگاهی بر یک مستند
نگاهی بر یک مستند
۶۳۲
نگاهی بر فیلم جاده چالوس
نگاهی بر فیلم جاده چالوس
۶۲۶
گفتگو با آقای رضا کیانیان
گفتگو با آقای رضا کیانیان
۷۳۵
نگاهی بر فیلم انقلاب زیبا
نگاهی بر فیلم انقلاب زیبا
۶۷۳
نگاهی به سریال انقلاب زیبا
نگاهی به سریال انقلاب زیبا
۶۵۳
معرفی ویژه برنامه های ایام دهه فجر
معرفی ویژه برنامه های ایام دهه فجر
۵۰۱
گفتگو با آقای خسروخسروشاهی
گفتگو با آقای خسروخسروشاهی
۷۶۹
گفتگو با آقای خسرو خسروشاهی
گفتگو با آقای خسرو خسروشاهی
۳,۹۸۳
گفتگو با عوامل سریال جاده چالوس
گفتگو با عوامل سریال جاده چالوس
۷۰۱
گفتگو با عوامل سریال ستایش
گفتگو با عوامل سریال ستایش
۱,۷۴۱
گفتگو با عوامل سریال برابر اصل
گفتگو با عوامل سریال برابر اصل
۵۸۲
گفتگو با آقای برزو ارجمند
گفتگو با آقای برزو ارجمند
۱,۱۶۸
گفتگو باهنرمندان
گفتگو باهنرمندان
۹۱۰
عوامل سریال دولت مخفی
عوامل سریال دولت مخفی
۱,۰۲۲
گفتگو با عوامل سریال دردسرهای عظیم
گفتگو با عوامل سریال دردسرهای عظیم
۱,۲۶۲
گفتگو با خانم مینا جعفر زاده
گفتگو با خانم مینا جعفر زاده
۹۴۷
گفتگو با آقای داریوش کاردان
گفتگو با آقای داریوش کاردان
۸۵۰
گفتگو با کارگدان سریال سی و نه هفته
گفتگو با کارگدان سریال سی و نه هفته
۹۴۹
نگاهی به سریال مختارنامه
نگاهی به سریال مختارنامه
۳,۵۱۴
گفتگو با آقای سیروس الوند
گفتگو با آقای سیروس الوند
۲,۹۶۵
گفتگو با مجری سلام روز بخیر
گفتگو با مجری سلام روز بخیر
۱,۶۴۶
گفتگو با خانم لاله اسکندری
گفتگو با خانم لاله اسکندری
۱,۶۷۶
نگاهی به تاریخچه ما و شما
نگاهی به تاریخچه ما و شما
۱,۰۵۶
مهمان ویژه امیر آقایی
مهمان ویژه امیر آقایی
۲,۲۹۱
گفتگو با شهره لرستانی
گفتگو با شهره لرستانی
۱,۱۵۴
گفتگو با خانم پرتو
گفتگو با خانم پرتو
۱,۰۱۰
نگاهی به برنامه مشاعره
نگاهی به برنامه مشاعره
۱,۴۹۵
عوامل اینجا ایران است
عوامل اینجا ایران است
۱,۲۶۳