مراسم اهدای مدال وزنه بردار

1,007

شبکه ورزش
4 مهر ماه 1393
15:14
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
1,166
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
1,346
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
1,513
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۸۸۴
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
1,241
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۹۶۲
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
2,139
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
2,284
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
1,068
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
1,797
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۹۸۷
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۹۳۸
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۸۱۸
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۶۹۵
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
1,045
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۹۳۸
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۶۶۶
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۹۷۳
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
1,143
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
1,607
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۶۲۷
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۹۲۰
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
1,868
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
1,545
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
1,026
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
1,249
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
1,372
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
1,831