شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

۲۲۲

شبکه ۱
۳ مهر ماه ۱۳۹۳
۱۷:۳۶