دیدار جمعی از مدیران رسانه های آمریکا با ریاست محترم جمهوری اسلامی

۲۴۹

شبکه ۱
۲ مهر ماه ۱۳۹۳
۱۹:۳۲