پیگیری بازیها بطور همزمان

۷۲۵

شبکه ورزش
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳
۱۲:۲۹
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
۹۱۹
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
۱,۱۱۱
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
۱,۲۷۶
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۶۴۵
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
۹۹۰
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۷۲۲
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
۱,۸۹۱
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
۲,۰۶۴
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
۸۸۲
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
۱,۶۱۳
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۸۰۱
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۷۶۶
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۶۳۸
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۵۲۸
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
۸۷۴
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۷۶۴
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۴۷۵
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۵۸
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۷۹۴
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۹۶۷
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
۱,۱۴۷
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۴۳۶
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۷۶۲
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
۱,۶۰۴
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
۱,۳۰۲
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
۸۲۷
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
۱,۰۲۶
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
۱,۱۶۲
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
۸۰۷
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
۱,۶۴۸