روند طراحی و ساخت مدال بازی ها

۶۰۵

شبکه ورزش
۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۳
۱۰:۱۹
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
۹۶۱
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
۱,۱۴۱
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
۱,۳۱۰
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۶۷۸
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
۱,۰۳۳
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۷۶۱
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
۱,۹۲۹
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
۲,۰۹۱
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
۹۱۹
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
۱,۶۴۱
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۸۴۳
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۸۰۰
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۶۷۹
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۵۵۴
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
۹۰۶
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۷۹۸
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۵۰۸
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۸۲۴
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۱,۰۰۵
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
۱,۳۹۱
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۴۷۶
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۷۸۸
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
۱,۶۶۲
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
۱,۳۶۵
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
۸۶۶
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
۱,۰۸۲
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
۱,۲۰۵
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
۸۴۸
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
۱,۶۸۸