شروع مسابقات اینچئون کره جنوبی ۲۰۱۴

۲,۰۰۲

شبکه ورزش
۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۳
۰۸:۰۰
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی
۹۵۹
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - اختتامیه
۱,۱۳۹
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز پنجم
۱,۳۰۹
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - روز چهارم
۶۷۸
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
پاراآسیایی اینچئون کره جنوبی - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳/ روز سوم
۱,۰۳۳
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
دومین دوره مسابقات پاراآسیایی
۷۶۱
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
مسابقات پاراآسیایی اینچئون - روز نخست بازی ها
۱,۹۲۹
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
افتتاحیه مسابقات پارا آسیایی - اینچئون کره جنوبی
۲,۰۹۰
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳- قسمت آخر
۹۱۸
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
مراسم اختتامیه اینچئون ۲۰۱۴
۱,۶۳۹
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
گزیده ای از مراسم افتتاحیه
۸۴۱
مراسم اهدای مدال کاراته
مراسم اهدای مدال کاراته
۷۹۹
بررسی مسابقات امروز
بررسی مسابقات امروز
۶۷۹
ادامه مسابقات
ادامه مسابقات
۵۵۳
مراسم اهدای مدال کبدی
مراسم اهدای مدال کبدی
۹۰۴
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
تحلیل کاراته و مراسم اهدای مدال
۷۹۶
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۵۰۶
معرفی بازی های امروز
معرفی بازی های امروز
۹۷۳
بررسی مسابقات دو و میدانی
بررسی مسابقات دو و میدانی
۸۲۳
مروری بر برنامه های امروز
مروری بر برنامه های امروز
۱,۰۰۱
هندبال (ایران - قطر)
هندبال (ایران - قطر)
۱,۳۲۵
مروری بر بازی های امروز
مروری بر بازی های امروز
۴۷۶
مروری بر مسابقات امروز
مروری بر مسابقات امروز
۷۸۸
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
کشتی آزاد /سوریه - ژاپن
۱,۶۵۸
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
مروری بر دو و میدانی و کبدی- بانوان
۱,۳۶۳
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
مراسم اهدا مدال لیلا رجبی
۸۶۳
بررسی شکست کشتی های امروز
بررسی شکست کشتی های امروز
۱,۰۸۱
بوکس / ایران - چین
بوکس / ایران - چین
۱,۲۰۲
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
مراسم اهدای مدال وزنه بردار
۸۴۶
مسابقات والیبال ساحلی
مسابقات والیبال ساحلی
۱,۶۸۵