رقابت جهانی کشتی ۱۹۹۸

۱,۴۹۴

شبکه ورزش
۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۳
۱۰:۴۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۱,۸۱۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۲۵۵
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۵۱۵
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۳۸۶
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۹۶۸
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۱۲۱
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۲,۰۱۶
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۹۶۶
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۱۹۹
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
۱,۱۴۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۰۱۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۰۲۶
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
۱,۲۱۷
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
۱,۱۵۶
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۸۸۰
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۲,۱۲۶
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۴۳۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۲۹۰
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۱,۷۷۶
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۳۵۴
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۲,۷۵۷
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۴۲۷
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۶۱۶
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۵۵۰
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۴۸۴
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
۷۴۳
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۷۰۵
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۹۸ تهران
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۹۸ تهران
۱,۱۲۶
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۷ استانبول
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۷ استانبول
۱,۴۳۷