معرفی کار افرینان

2,195

شبکه ۱
27 شهریور ماه 1393
09:36
عرضه و تقاضا در بازار عامل تغییرات قیمت
عرضه و تقاضا در بازار عامل تغییرات قیمت
۱۴۷
سامانه بازارگاه یا آزارگاه ؟
سامانه بازارگاه یا آزارگاه ؟
۱۲۴
تامین کننده های نهاده های دامی چه کشورهایی هستند؟
تامین کننده های نهاده های دامی چه کشورهایی هستند؟
۸۱
ارز ۴۲۰۰ پراشتباه ترین سیاست دولت !
ارز ۴۲۰۰ پراشتباه ترین سیاست دولت !
۱۲۰
چرا بازار مرغ و تخم مرغ پر تلاطم است ؟
چرا بازار مرغ و تخم مرغ پر تلاطم است ؟
۹۲
۳۰ دی ۱۳۹۹
۳۰ دی ۱۳۹۹
۱۸۵
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
۱۸۰
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
۱۸۱
مفهوم کسری تراز عملیاتی
مفهوم کسری تراز عملیاتی
۱۱۲
بررسی کسری بودجه ساختاری
بررسی کسری بودجه ساختاری
۱۱۱
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
۱۲۲
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
۱۰۱
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
۱۲۴
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۱۷۱
گردن صنعت زده شده است !
گردن صنعت زده شده است !
۸۴۰
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
۵۰۶
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
۴۷۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۵۳۹
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
۲۱۲
دوگانه موشک و پوشک !
دوگانه موشک و پوشک !
3,623
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
۶۱۳
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
۴۶۵
۱۶ دی ۱۳۹۹
۱۶ دی ۱۳۹۹
۴۴۰
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
۲۱۷
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
۲۶۸
نقشه گنج
نقشه گنج
5,960
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
۴۴۸
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
۴۰۵
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
2,310
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
۳۳۱