کشتی فرنگی -فینال وزن ۵۹ - قهرمانی جهان

۱,۰۳۷

شبکه ورزش
۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۳
۱۶:۲۰
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۱,۸۱۹
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۲۶۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۵۲۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۳۸۹
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۹۷۵
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۱۲۲
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۲,۰۲۱
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۹۷۲
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۲۰۷
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
۱,۱۶۴
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۰۱۸
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۰۲۹
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
۱,۲۱۸
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
۱,۱۵۹
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۸۸۲
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۲,۱۳۶
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۴۴۱
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۲۹۱
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۱,۷۷۷
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۳۶۴
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۰۰۳
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۲,۷۶۸
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۴۲۸
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۶۱۶
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۵۵۲
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۴۸۶
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
۷۴۵
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۷۰۷
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۹۸ تهران
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۹۸ تهران
۱,۱۴۷
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۷ استانبول
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۷ استانبول
۱,۴۵۱