همایش منابع خاک و محیط

۶۰۲

همایش منابع خاک و محیط
۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۳
۱۸:۳۹
همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری توسعه شهرستان فردوس
همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری توسعه شهرستان فردوس
۲۵۷
کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی
کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی
۱۷۷
اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی
اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی
۲۱۶
هجدهمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و اطلاع رسانی
هجدهمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و اطلاع رسانی
۱۷۲
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی
۱۷۵
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی
۱۴۸
همایش بین المللی میراث جهانی قالی شویان و توسعه گردشگری فرهنگی و آیینی
همایش بین المللی میراث جهانی قالی شویان و توسعه گردشگری فرهنگی و آیینی
۱۵۶
مراسم اختتامیه نخستین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان
مراسم اختتامیه نخستین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان
۱۸۱
ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان
ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان
۱۳۳
نخستین کنگره ژوراسیک ایران
نخستین کنگره ژوراسیک ایران
۲۱۶
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
۱۸۱
اولین همایش جسم و روح در قرآن و علوم
اولین همایش جسم و روح در قرآن و علوم
۲۵۰
هفدهمین کنگره سراسری انجمن متخصصین  پوست ایران
هفدهمین کنگره سراسری انجمن متخصصین پوست ایران
۱۴۶
نخستین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
نخستین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران
۱۵۸
اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری
اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری
۱۵۲
بیست و هشتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
بیست و هشتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
۱۱۸
اولین همایش بزرگداشت دکتر عبدالکریم قریب
اولین همایش بزرگداشت دکتر عبدالکریم قریب
۲۹۶
دومین کنفرانس صنعت پخش ایران
دومین کنفرانس صنعت پخش ایران
۲۵۳
دومین کنفرانس صنعت پخش ایران
دومین کنفرانس صنعت پخش ایران
۱۹۵
پنجمین همایش ملی انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی
پنجمین همایش ملی انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی
۳۲۸
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
۴۰۲
همایش منطقه ای دریا ، توسعه و منابع آب
همایش منطقه ای دریا ، توسعه و منابع آب
۴۰۴
چهاردهمین همایش سیاست های  توسعه مسکن در ایران
چهاردهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران
۳۹۰
اولین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
اولین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
۳۸۹
همایش ملی نگاه نو به ادبیات عامه
همایش ملی نگاه نو به ادبیات عامه
۴۴۰
پنجمین سمینار آموزش تخصصی آسانسور و پله برقی
پنجمین سمینار آموزش تخصصی آسانسور و پله برقی
۹۲۱
همایش پیشگیری ، بهداشت ، امداد و درمان دریایی
همایش پیشگیری ، بهداشت ، امداد و درمان دریایی
۴۷۷
همایش دستاوردهای نوین در مهندسی برق
همایش دستاوردهای نوین در مهندسی برق
۴۷۰
۵ بهمن ۱۳۹۳
۵ بهمن ۱۳۹۳
۴۱۴
راهپیمایی روز اربعین
راهپیمایی روز اربعین
۶۱۱