بررسی کارنامه یک ساله دولت

۷۴۴

بررسی کارنامه یک ساله دولت
۵ شهریور ماه ۱۳۹۳
۲۳:۳۳
۱۷ مهر ۱۳۹۸
۱۷ مهر ۱۳۹۸
۱,۳۳۵
چرا درخت میوه در پارک ها کاشته نمی شود
چرا درخت میوه در پارک ها کاشته نمی شود
۲,۳۶۹
۳ مهر ۱۳۹۸
۳ مهر ۱۳۹۸
۳,۴۹۶
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
۲,۷۸۶
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
۱,۸۳۴
مقاومت عاشورایی اقتدار و افتخار
مقاومت عاشورایی اقتدار و افتخار
۲,۳۳۱
دستاوردی های مهم حوزه
دستاوردی های مهم حوزه
۳,۶۳۳
پیشرفت اقتصاد
پیشرفت اقتصاد
۲,۹۹۴
عدالت
عدالت
۳,۶۸۸
نظام  سلامت
نظام سلامت
۱,۴۴۰
ادامه موضوع از دلیران تنگستان تا دلیران تنگه هرمز
ادامه موضوع از دلیران تنگستان تا دلیران تنگه هرمز
۳,۴۷۳
از دلیران تنگستان تا دلیران تنگه هرمز
از دلیران تنگستان تا دلیران تنگه هرمز
۵,۹۴۶
۲۶ تیر ۱۳۹۸
۲۶ تیر ۱۳۹۸
۳,۳۰۰
۱۹ تیر ۱۳۹۸
۱۹ تیر ۱۳۹۸
۳,۹۸۶
۱۲ تیر ۱۳۹۸
۱۲ تیر ۱۳۹۸
۲,۱۶۸
پهپاد ام کیو قرصی‬‎
پهپاد ام کیو قرصی‬‎
۸,۲۳۰
میزان تولید و ضایعات محصولات باغی و زراعی
میزان تولید و ضایعات محصولات باغی و زراعی
۱,۹۰۱
شکار روباه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
شکار روباه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
۲,۲۴۰
بررسی هزینه های مقاومت و هزینه های سازش
بررسی هزینه های مقاومت و هزینه های سازش
۱,۴۶۲
رو در رو با شیطان ۲
رو در رو با شیطان ۲
۱,۸۹۶
ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت بحران در زلزله و سیل های اخیر
ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت بحران در زلزله و سیل های اخیر
۱,۱۹۶
آسیب شناسی خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران
آسیب شناسی خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران
۲,۳۷۱
ارتش انقلابی در خدمت مردم
ارتش انقلابی در خدمت مردم
۲,۶۳۷
رو در رو با شیطان
رو در رو با شیطان
۳,۳۷۵
گزارش برنامه ثریا از سیل در استان گلستان
گزارش برنامه ثریا از سیل در استان گلستان
۹۲۶
با حضور مستندسازان جوان
با حضور مستندسازان جوان
۱,۲۴۷
ریشه یابی چرایی ایجاد چالش در بازار دام کشور
ریشه یابی چرایی ایجاد چالش در بازار دام کشور
۱,۷۰۶
مهمانی در مسکو
مهمانی در مسکو
۱,۴۲۱
ویژه برنامه هفت سالگی برنامه ثریا  با حضور نادر طالب زاده و حاج سعید قاسمی
ویژه برنامه هفت سالگی برنامه ثریا با حضور نادر طالب زاده و حاج سعید قاسمی
۲,۵۰۸
الزامات گام دوم انقلاب و وظایف مردم و مسئولان
الزامات گام دوم انقلاب و وظایف مردم و مسئولان
۲,۵۶۰