مصاحبه با قدرت الله ایزدی(بازیگر نقش رشید)

3,378

شبکه آموزش
11 مرداد ماه 1393
23:18
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ فروردین ۱۳۹۴
4,239
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
2,832
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
2,160
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
1,291
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
1,516
۹ فروردین ۱۳۹۳
۹ فروردین ۱۳۹۳
1,428
۸ فروردین ۱۳۹۴
۸ فروردین ۱۳۹۴
1,412
۷ فروردین ۱۳۹۳
۷ فروردین ۱۳۹۳
1,574
۶ فروردین ۱۳۹۳
۶ فروردین ۱۳۹۳
1,302
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۳
2,116
گفتگو با گوهر خیراندیش
گفتگو با گوهر خیراندیش
1,373
گفتگو با احسان علیخانی
گفتگو با احسان علیخانی
7,141
گفتگو با شهاب  حسینی
گفتگو با شهاب حسینی
6,305
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/صدرا-۳ ساله
1,689
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
تقدیم به مردم با صفای شهرستان گمیشان
1,507
تقدیم به آنانی که می بخشند
تقدیم به آنانی که می بخشند
1,318
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
گفتگوی کودکانه / شایان -۳ ساله
1,576
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
تقدیم به آنان که با خانه تکانی عشق را در خانه هایشان پیدا می کنند
1,749
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
گفتگوی کودکانه/مهسا-۳ ساله
1,419
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
تقدیم به مردم مهربان شهر اراک
1,229
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
گفتگوی کودکانه/پرنیان-۵ ساله
1,293
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
تقدیم به مردم دوست داشتنی مهر شهر کرج
1,230
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/آراد-۴ ساله
2,168
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
تقدیم به آنها که یادشان هست کاری نکنند که به قانون زمین بر بخورد
1,236
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/هستی-۴ ساله
2,576
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
تقدیم به مردم مهربان و سخت کوش روستای گوگل
2,206
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
گفتگوی کودکانه/رادین-۴ ساله
1,515
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
تقدیم به اهالی دوست داشتنی شهر مریوان
1,195
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
گفتگوی کودکانه/سارا و نیکا -۸ ساله
11,332
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
آنان که همه مخلوقات خدا را زیبا می بینند
1,542