درس فیزیک : خازن

۶۱۴

شبکه ۲
4 مرداد ماه 1393
17:19