قسمت ۴

۴۵۵

شبکه ورزش
۲۷ تیر ماه ۱۳۹۳
۲۲:۰۰
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
۴۷۲
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
۴۴۸
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
۶۳۳
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
۱۸۴
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
۱,۰۸۸
عباس شیرمند - مرشد
عباس شیرمند - مرشد
۱۸۲
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
۹۶۴
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
۷۸۶
مریم هاشمی- قهرمانی جهان ووشو
مریم هاشمی- قهرمانی جهان ووشو
۴۳۲
محمد نجات مهر (ورزشکار باستانی)
محمد نجات مهر (ورزشکار باستانی)
۵۹۰
احمد میرزاپور - قهرمان کشتی پهلوانی
احمد میرزاپور - قهرمان کشتی پهلوانی
۱,۸۸۸
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
۲۶۷
حسین نقیب زاده(مرشد)
حسین نقیب زاده(مرشد)
۷۶۵
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
۲۱۷
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
۲,۴۸۸
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
۹۵۵
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
۱,۰۲۴
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
۲,۵۶۴
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
۱,۲۳۸
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
۱,۱۰۴
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
۱,۲۶۶
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
۱,۷۵۳
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
۱,۰۳۶
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
۱,۰۰۷
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
۱,۱۷۹
قسمت ۹ - مریم هاشمی
قسمت ۹ - مریم هاشمی
۱,۵۹۶
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
۹۸۶
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
۹۳۳
قسمت ۶
قسمت ۶
۹۱۵
قسمت ۵
قسمت ۵
۳۱۷