رینیکار- کیل (آلمان ۲۰۱۴)

۵۳۴

شبکه ورزش
۲۶ تیر ماه ۱۳۹۳
۰۱:۲۸
کیل_راینارکا
کیل_راینارکا
۴۶۷
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
هندبال بوندس لیگا آلمان ، ماگدبورگ - برلین
۶۵۹
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۲۰۱۸ / کیل - ملسون گن
۳۲۲
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۲۰۱۸ / لودویک شافن - برگی شر
۴۵۷
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۲۰۱۸ / فلنزبورگ - میندن
۲۹۷
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
(هندبال بوندس لیگا آلمان - ۲۰۱۸ (فلنزبورگ - میندن
۴۵۲
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۲۰۱۸ / راین کار - لیمی گو
۳۳۱
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
ديدار نهايی جام حذفی آلمان ۲۰۱۸ / هانوفر - راين کارلون
۴۲۰
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۲۰۱۸ / کیل - فلنزبورگ
۴۷۴
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
جام حذفی ۲۰۱۸ / راینیکار - ماکت بورگ
۵۴۵
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۲۰۱۷ / برگیشر - هانوفر
۳۱۸
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۲۰۱۷ / کوپینگن - فلنزبورگ
۵۳۹
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۲۰۱۷ / لیمیگو - گومش باخ
۵۸۹
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
هفته ۳۱ / فلنزبورگ - راین کارلوون
۴۵۸
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
هفته ۲۶ / راینیکار - اچ اس سی
۳۵۴
کیل - فلنزبورگ
کیل - فلنزبورگ
۶۰۳
فلنزبورگ - اشتوتگارت
فلنزبورگ - اشتوتگارت
۳۶۴
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۲۰۱۷ / مل سون گن - فوچز برلین
۳۱۹
کیل - فوچزبرلین
کیل - فوچزبرلین
۲۸۸
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۰۱۷ / راین نکار لوون - گومش باخ
۲۴۲
ماگدبورگ - رینیکار
ماگدبورگ - رینیکار
۲۳۱
ملسونگن - فلنزبورگ
ملسونگن - فلنزبورگ
۲۰۸
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶/ بالین گن - راین نکارلوون
۲۹۲
۲۰۱۶ /  ماگدبورگ - برلین
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - برلین
۳۶۲
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۲۰۱۶ / کیل - ال لانگن
۱۸۴
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
جام حذفی آلمان ۲۰۱۶ / کیل - ماگدبورگ
۲۷۹
۲۰۱۶ / کیل - ارل لانگن
۲۰۱۶ / کیل - ارل لانگن
۲۰۴
۲۰۱۶/فلنزبورگ - بارسلونا
۲۰۱۶/فلنزبورگ - بارسلونا
۲۶۷
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - لیمیگو
۲۰۱۶ / ماگدبورگ - لیمیگو
۲۰۸
۲۰۱۶ / ماکدبورگ - لیمیکو
۲۰۱۶ / ماکدبورگ - لیمیکو
۲۲۲