قسمت ۱

۷۹۱

شبکه ورزش
۲۳ تیر ماه ۱۳۹۳
۲۱:۵۳
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
مریم هاشمی - عضو تیم ملی ووشو
۴۶۹
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
محمدهادی گنجی - پیشکسوت ورزش باستانی
۴۴۱
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
محمد علی حساس - پیشکسوت کشتی
۶۳۰
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
مسعود امامی - ورزشکار باستانی
۱۸۳
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
سید محمدرضا میرشفیعی - وزنه برداری معلولین
۱,۰۸۷
عباس شیرمند - مرشد
عباس شیرمند - مرشد
۱۸۰
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
محمدرضا توپچی - پیشکسوت کشتی
۹۵۲
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
مرتضی لبانی مطلق - ورزشکار باستانی
۷۸۰
مریم هاشمی- قهرمانی جهان ووشو
مریم هاشمی- قهرمانی جهان ووشو
۴۳۱
محمد نجات مهر (ورزشکار باستانی)
محمد نجات مهر (ورزشکار باستانی)
۵۸۰
احمد میرزاپور - قهرمان کشتی پهلوانی
احمد میرزاپور - قهرمان کشتی پهلوانی
۱,۸۷۷
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
مرشد قاسم خوش هیکل آزاد
۲۶۶
حسین نقیب زاده(مرشد)
حسین نقیب زاده(مرشد)
۷۶۲
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
تیزر پخش برنامه در تابستان ۹۴
۲۱۲
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
محمد هادی گنجی - پیشکسوت زورخانه ای
۲,۴۸۰
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
مصطفی هاشمی - مربی بسکتبال
۹۵۳
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
مهدی هدایت - پیشکسوت ورزش باستانی
۱,۰۲۲
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
آرش مردانی - قهرمانی کشتی آزاد
۲,۵۶۰
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
جعفر کاشانی - پیشکسوت فوتبال
۱,۲۳۶
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
قسمت ۱۵ (جابر صادق زاده)
۱,۱۰۳
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
قسمت ۱۴ (فرهاد طلوع کیان)
۱,۲۶۰
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
قسمت ۱۳ (محمدعلی حساس)
۱,۷۵۱
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
قسمت ۱۲ (محمدرضا توپچی)
۱,۰۳۵
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
قسمت ۱۱ ( ناصر عظیمی)
۱,۰۰۷
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
قسمت ۱۰ ( آرش میراسماعیلی)
۱,۱۷۸
قسمت ۹ - مریم هاشمی
قسمت ۹ - مریم هاشمی
۱,۵۹۵
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
قسمت ۸ (محمد نجات مهر)
۹۸۶
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
قسمت ۷ (استاد عباس شیر خدا)
۹۱۱
قسمت ۶
قسمت ۶
۹۱۳
قسمت ۵
قسمت ۵
۳۱۵