مدیریت جهادی _ بخش دوم

۶۴۵

مدیریت جهادی _ بخش دوم
۱۶ تیر ماه ۱۳۹۳
۲۳:۲۰
۱۷ مهر ۱۳۹۸
۱۷ مهر ۱۳۹۸
۱,۳۵۲
چرا درخت میوه در پارک ها کاشته نمی شود
چرا درخت میوه در پارک ها کاشته نمی شود
۲,۳۷۲
۳ مهر ۱۳۹۸
۳ مهر ۱۳۹۸
۳,۵۰۱
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
۲,۷۸۸
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
۱,۸۳۵
مقاومت عاشورایی اقتدار و افتخار
مقاومت عاشورایی اقتدار و افتخار
۲,۳۳۱
دستاوردی های مهم حوزه
دستاوردی های مهم حوزه
۳,۶۳۴
پیشرفت اقتصاد
پیشرفت اقتصاد
۲,۹۹۵
عدالت
عدالت
۳,۶۸۸
نظام  سلامت
نظام سلامت
۱,۴۴۰
ادامه موضوع از دلیران تنگستان تا دلیران تنگه هرمز
ادامه موضوع از دلیران تنگستان تا دلیران تنگه هرمز
۳,۴۷۴
از دلیران تنگستان تا دلیران تنگه هرمز
از دلیران تنگستان تا دلیران تنگه هرمز
۵,۹۴۶
۲۶ تیر ۱۳۹۸
۲۶ تیر ۱۳۹۸
۳,۳۰۰
۱۹ تیر ۱۳۹۸
۱۹ تیر ۱۳۹۸
۳,۹۸۶
۱۲ تیر ۱۳۹۸
۱۲ تیر ۱۳۹۸
۲,۱۶۸
پهپاد ام کیو قرصی‬‎
پهپاد ام کیو قرصی‬‎
۸,۲۳۰
میزان تولید و ضایعات محصولات باغی و زراعی
میزان تولید و ضایعات محصولات باغی و زراعی
۱,۹۰۱
شکار روباه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
شکار روباه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
۲,۲۴۰
بررسی هزینه های مقاومت و هزینه های سازش
بررسی هزینه های مقاومت و هزینه های سازش
۱,۴۶۳
رو در رو با شیطان ۲
رو در رو با شیطان ۲
۱,۸۹۶
ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت بحران در زلزله و سیل های اخیر
ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت بحران در زلزله و سیل های اخیر
۱,۱۹۶
آسیب شناسی خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران
آسیب شناسی خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران
۲,۳۷۱
ارتش انقلابی در خدمت مردم
ارتش انقلابی در خدمت مردم
۲,۶۳۸
رو در رو با شیطان
رو در رو با شیطان
۳,۳۷۵
گزارش برنامه ثریا از سیل در استان گلستان
گزارش برنامه ثریا از سیل در استان گلستان
۹۲۶
با حضور مستندسازان جوان
با حضور مستندسازان جوان
۱,۲۴۷
ریشه یابی چرایی ایجاد چالش در بازار دام کشور
ریشه یابی چرایی ایجاد چالش در بازار دام کشور
۱,۷۰۶
مهمانی در مسکو
مهمانی در مسکو
۱,۴۲۱
ویژه برنامه هفت سالگی برنامه ثریا  با حضور نادر طالب زاده و حاج سعید قاسمی
ویژه برنامه هفت سالگی برنامه ثریا با حضور نادر طالب زاده و حاج سعید قاسمی
۲,۵۰۸
الزامات گام دوم انقلاب و وظایف مردم و مسئولان
الزامات گام دوم انقلاب و وظایف مردم و مسئولان
۲,۵۶۰