سرود تیم ملی (حلقه شادی :خواجه امیری )

۲,۱۸۶

شبکه ۳
۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۳
۱۲:۲۴
آهنگ بندری واویلا واویلا بزن یکی دیگه
آهنگ بندری واویلا واویلا بزن یکی دیگه
۶,۷۱۰
موزیک : فریاد شادی
موزیک : فریاد شادی
۲,۳۷۶
موزیک : مرحبا دلاورا
موزیک : مرحبا دلاورا
۲,۴۸۹
دستمزد مربیان حاضر در حام حهانی ۲۰۱۴
دستمزد مربیان حاضر در حام حهانی ۲۰۱۴
۱,۸۵۳
جام جهانی کوچک ( پیکسوتان تیم ملی ایران _ کودکان تیم ملی ایران)
جام جهانی کوچک ( پیکسوتان تیم ملی ایران _ کودکان تیم ملی ایران)
۲,۱۱۰
داستان یک صعود _ ق ۱۰
داستان یک صعود _ ق ۱۰
۲,۵۵۶
پیش بینی وضع هوای روز بازی ایران _ نیجریه
پیش بینی وضع هوای روز بازی ایران _ نیجریه
۳,۲۳۷
لاکپشت پیشگو : پیشگویی بازی افتتاحیه جام جهانی
لاکپشت پیشگو : پیشگویی بازی افتتاحیه جام جهانی
۳,۴۰۳
نابسمانی و تظاهرات در برزیل
نابسمانی و تظاهرات در برزیل
۱,۹۱۸
آماده نبودن ورزشگاه اسائوپانولو ( ورزشگاه اولین بازی جام جهانی)
آماده نبودن ورزشگاه اسائوپانولو ( ورزشگاه اولین بازی جام جهانی)
۱,۳۷۶
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
۱,۱۰۴
معرفی شهر گوئی جی با محل بازی ایران _ نیجریه
معرفی شهر گوئی جی با محل بازی ایران _ نیجریه
۱,۴۱۰
حاشیه های جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
حاشیه های جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
۱,۵۵۲
استقبال از تیم ملی فوتبال ایران در برزیل
استقبال از تیم ملی فوتبال ایران در برزیل
۳,۰۱۳
حکایت سفر برزیل برخی از نمایندگان
حکایت سفر برزیل برخی از نمایندگان
۷۵۳
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۰ خرداد)
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۰ خرداد)
۸۹۹
معرفی علیرضا جهانبخش در سایت فیفا
معرفی علیرضا جهانبخش در سایت فیفا
۲,۱۲۴
راهی شدن تیم ملی فوتبال آرژانتین به برزیل
راهی شدن تیم ملی فوتبال آرژانتین به برزیل
۲,۲۰۱
بررسی کوتاه تیم ملی غنا
بررسی کوتاه تیم ملی غنا
۱,۴۲۸
جام قهوه
جام قهوه
۱,۳۱۸
آخرین اخبار جام جهانی
آخرین اخبار جام جهانی
۱,۲۴۸
یوز ایرانی بر روی پیراهن تیم ملی
یوز ایرانی بر روی پیراهن تیم ملی
۲,۳۲۶
بررسی گروه ۸ جام جهانی ۲۰۱۴
بررسی گروه ۸ جام جهانی ۲۰۱۴
۱,۸۸۰
داستان یک صعود _ ق ۷
داستان یک صعود _ ق ۷
۱۳۶
داستان یک صعود _ ۶
داستان یک صعود _ ۶
۲,۵۷۵
بررسی گروه ۷ جام جهانی ۲۰۱۴
بررسی گروه ۷ جام جهانی ۲۰۱۴
۲,۷۵۳
داستان یک صعود _ ۵
داستان یک صعود _ ۵
۲,۳۰۴
آخرین اخبار جام جهانی ( ۱۶ خرداد)
آخرین اخبار جام جهانی ( ۱۶ خرداد)
۱,۳۰۱
حمایت از تیم ملی
حمایت از تیم ملی
۲,۲۲۴