معرفی علیرضا جهانبخش در سایت فیفا

۲,۱۲۴

شبکه ۳
۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۳
۱۸:۵۰
آهنگ بندری واویلا واویلا بزن یکی دیگه
آهنگ بندری واویلا واویلا بزن یکی دیگه
۶,۶۹۸
موزیک : فریاد شادی
موزیک : فریاد شادی
۲,۳۷۳
موزیک : مرحبا دلاورا
موزیک : مرحبا دلاورا
۲,۴۸۶
دستمزد مربیان حاضر در حام حهانی ۲۰۱۴
دستمزد مربیان حاضر در حام حهانی ۲۰۱۴
۱,۸۵۰
جام جهانی کوچک ( پیکسوتان تیم ملی ایران _ کودکان تیم ملی ایران)
جام جهانی کوچک ( پیکسوتان تیم ملی ایران _ کودکان تیم ملی ایران)
۲,۱۰۷
داستان یک صعود _ ق ۱۰
داستان یک صعود _ ق ۱۰
۲,۵۵۲
پیش بینی وضع هوای روز بازی ایران _ نیجریه
پیش بینی وضع هوای روز بازی ایران _ نیجریه
۳,۲۳۴
لاکپشت پیشگو : پیشگویی بازی افتتاحیه جام جهانی
لاکپشت پیشگو : پیشگویی بازی افتتاحیه جام جهانی
۳,۴۰۳
نابسمانی و تظاهرات در برزیل
نابسمانی و تظاهرات در برزیل
۱,۹۱۵
آماده نبودن ورزشگاه اسائوپانولو ( ورزشگاه اولین بازی جام جهانی)
آماده نبودن ورزشگاه اسائوپانولو ( ورزشگاه اولین بازی جام جهانی)
۱,۳۷۳
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
۱,۱۰۴
معرفی شهر گوئی جی با محل بازی ایران _ نیجریه
معرفی شهر گوئی جی با محل بازی ایران _ نیجریه
۱,۴۰۷
حاشیه های جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
حاشیه های جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
۱,۵۴۹
سرود تیم ملی (حلقه شادی :خواجه امیری )
سرود تیم ملی (حلقه شادی :خواجه امیری )
۲,۱۸۶
استقبال از تیم ملی فوتبال ایران در برزیل
استقبال از تیم ملی فوتبال ایران در برزیل
۳,۰۱۰
حکایت سفر برزیل برخی از نمایندگان
حکایت سفر برزیل برخی از نمایندگان
۷۵۰
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۰ خرداد)
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۰ خرداد)
۸۹۵
راهی شدن تیم ملی فوتبال آرژانتین به برزیل
راهی شدن تیم ملی فوتبال آرژانتین به برزیل
۲,۱۹۷
بررسی کوتاه تیم ملی غنا
بررسی کوتاه تیم ملی غنا
۱,۴۲۵
جام قهوه
جام قهوه
۱,۳۱۴
آخرین اخبار جام جهانی
آخرین اخبار جام جهانی
۱,۲۴۵
یوز ایرانی بر روی پیراهن تیم ملی
یوز ایرانی بر روی پیراهن تیم ملی
۲,۳۲۳
بررسی گروه ۸ جام جهانی ۲۰۱۴
بررسی گروه ۸ جام جهانی ۲۰۱۴
۱,۸۷۶
داستان یک صعود _ ق ۷
داستان یک صعود _ ق ۷
۱۳۶
داستان یک صعود _ ۶
داستان یک صعود _ ۶
۲,۵۷۲
بررسی گروه ۷ جام جهانی ۲۰۱۴
بررسی گروه ۷ جام جهانی ۲۰۱۴
۲,۷۴۹
داستان یک صعود _ ۵
داستان یک صعود _ ۵
۲,۳۰۱
آخرین اخبار جام جهانی ( ۱۶ خرداد)
آخرین اخبار جام جهانی ( ۱۶ خرداد)
۱,۲۹۶
حمایت از تیم ملی
حمایت از تیم ملی
۲,۲۲۱