بررسی گروه ۱ جام جهانی

۱,۴۶۶

شبکه ۳
۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۳
۱۳:۱۷
آهنگ بندری واویلا واویلا بزن یکی دیگه
آهنگ بندری واویلا واویلا بزن یکی دیگه
۶,۷۲۴
موزیک : فریاد شادی
موزیک : فریاد شادی
۲,۳۸۴
موزیک : مرحبا دلاورا
موزیک : مرحبا دلاورا
۲,۴۹۴
دستمزد مربیان حاضر در حام حهانی ۲۰۱۴
دستمزد مربیان حاضر در حام حهانی ۲۰۱۴
۱,۸۵۹
جام جهانی کوچک ( پیکسوتان تیم ملی ایران _ کودکان تیم ملی ایران)
جام جهانی کوچک ( پیکسوتان تیم ملی ایران _ کودکان تیم ملی ایران)
۲,۱۱۴
داستان یک صعود _ ق ۱۰
داستان یک صعود _ ق ۱۰
۲,۵۶۲
پیش بینی وضع هوای روز بازی ایران _ نیجریه
پیش بینی وضع هوای روز بازی ایران _ نیجریه
۳,۲۴۳
لاکپشت پیشگو : پیشگویی بازی افتتاحیه جام جهانی
لاکپشت پیشگو : پیشگویی بازی افتتاحیه جام جهانی
۳,۴۰۳
نابسمانی و تظاهرات در برزیل
نابسمانی و تظاهرات در برزیل
۱,۹۲۴
آماده نبودن ورزشگاه اسائوپانولو ( ورزشگاه اولین بازی جام جهانی)
آماده نبودن ورزشگاه اسائوپانولو ( ورزشگاه اولین بازی جام جهانی)
۱,۳۸۳
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
۱,۱۰۴
معرفی شهر گوئی جی با محل بازی ایران _ نیجریه
معرفی شهر گوئی جی با محل بازی ایران _ نیجریه
۱,۴۱۶
حاشیه های جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
حاشیه های جام جهانی ( ۲۱ خرداد)
۱,۵۵۷
سرود تیم ملی (حلقه شادی :خواجه امیری )
سرود تیم ملی (حلقه شادی :خواجه امیری )
۲,۱۸۶
استقبال از تیم ملی فوتبال ایران در برزیل
استقبال از تیم ملی فوتبال ایران در برزیل
۳,۰۱۸
حکایت سفر برزیل برخی از نمایندگان
حکایت سفر برزیل برخی از نمایندگان
۷۵۸
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۰ خرداد)
آخرین اخبار جام جهانی ( ۲۰ خرداد)
۹۰۵
معرفی علیرضا جهانبخش در سایت فیفا
معرفی علیرضا جهانبخش در سایت فیفا
۲,۱۳۰
راهی شدن تیم ملی فوتبال آرژانتین به برزیل
راهی شدن تیم ملی فوتبال آرژانتین به برزیل
۲,۲۰۷
بررسی کوتاه تیم ملی غنا
بررسی کوتاه تیم ملی غنا
۱,۴۳۳
جام قهوه
جام قهوه
۱,۳۲۲
آخرین اخبار جام جهانی
آخرین اخبار جام جهانی
۱,۲۵۳
یوز ایرانی بر روی پیراهن تیم ملی
یوز ایرانی بر روی پیراهن تیم ملی
۲,۳۳۰
بررسی گروه ۸ جام جهانی ۲۰۱۴
بررسی گروه ۸ جام جهانی ۲۰۱۴
۱,۸۹۰
داستان یک صعود _ ق ۷
داستان یک صعود _ ق ۷
۱۳۶
داستان یک صعود _ ۶
داستان یک صعود _ ۶
۲,۵۸۳
بررسی گروه ۷ جام جهانی ۲۰۱۴
بررسی گروه ۷ جام جهانی ۲۰۱۴
۲,۷۶۰
داستان یک صعود _ ۵
داستان یک صعود _ ۵
۲,۳۰۹
آخرین اخبار جام جهانی ( ۱۶ خرداد)
آخرین اخبار جام جهانی ( ۱۶ خرداد)
۱,۳۰۵
حمایت از تیم ملی
حمایت از تیم ملی
۲,۲۲۸