جمعه ٠۹ اسفند ۱٣۹۲

۹۵۷

جمعه ٠۹ اسفند ۱٣۹۲
۹ اسفند ماه ۱۳۹۲
۱۱:۱۵
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهان بوداپست ۲۰۱۳
۱,۷۹۳
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۲
۱,۲۴۶
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
رقابت های جهانی تهران ۲۰۱۲/بخش۱
۱,۴۹۹
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۱,۳۶۵
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
رقابت های ترکیه ۲۰۱۱
۹۵۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
رقابتهای جهانی بلغارستان ۲۰۰۹
۱,۱۰۴
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
رقابت های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶
۱,۹۷۸
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۹۳۹
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۱۹۹۸ تهران
۱,۱۸۵
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
رقابت های جهانی ۹۸ تهران
۱,۱۲۵
کراس نوپالز ۱۹۹۷
کراس نوپالز ۱۹۹۷
۱,۰۱۴
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
رقابت های جهانی ۱۹۹۷
۱,۰۱۵
قهرمانی آسیا
قهرمانی آسیا
۱,۲۰۶
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات بوداپست ۲۰۱۳
۱,۱۵۰
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابتهای جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۸۷۵
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
جام جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۸ تهران
۲,۰۳۹
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۱,۴۲۱
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
جام جهانی کشتی ایران ۲۰۱۳
۱,۲۶۹
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
بازی های آسیایی ۲۰۰۶
۱,۷۰۰
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
جام جهانی کشتی آزاد دانمارک ۲۰۰۹
۱,۳۴۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
مسابقات جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۹۹۵
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
رقابت های آزاد المپیک پکن ۲۰۰۸
۲,۶۸۶
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
رقابت های آزاد المپیک سیدنی ۲۰۰۰
۱,۴۱۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
جمعه ۱۹ تیر ۹۴
۶۱۲
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
مسابقات آزاد جهانی استانبول ۱۹۹۷
۵۴۸
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
جمعه ۲۹ خرداد ۹۴
۴۷۵
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
جام جهانی تهران ۲۰۱۳
۷۳۹
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
رقابت های جهانی بوداپست ۲۰۱۳
۶۸۳
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۹۸ تهران
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۹۸ تهران
۱,۱۱۰
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۷ استانبول
مسابقات جهانی کشتی آزاد ۱۹۹۷ استانبول
۱,۳۵۵