معرفی دوربین فیلبرداری

۹۶۱

معرفی دوربین فیلبرداری
۷ اسفند ماه ۱۳۹۲
۰۲:۲۵
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۱۵۶
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۵۶
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۴۱۲
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۸۹۹
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۴۶۲
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۹۹۷
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۰۶۳
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۲۷
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۶۸۵
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۵۹۸
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۵۵
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۱۳
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۲۳
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۲۹
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۱۸
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۶۴
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۲۶
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۷۳
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۲,۶۹۱
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۲۵
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۴۶
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۲۸۷
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۵۳
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۲۵
شخصیت های تخیلی سینما - نورپردازی - گرافیک رایانه ای
شخصیت های تخیلی سینما - نورپردازی - گرافیک رایانه ای
۷۵۴
جلوه های ویژه جنگ ستارگان - ربات فیلم ساز - گرافیک رایانه ای
جلوه های ویژه جنگ ستارگان - ربات فیلم ساز - گرافیک رایانه ای
۸۰۸
مجسمه سازی دیجیتالی - جلوه های بصری
مجسمه سازی دیجیتالی - جلوه های بصری
۵۷۰
جلوه های ویژه جنگ ستارگان
جلوه های ویژه جنگ ستارگان
۱,۱۴۸
جلوه های بصری - شرکت هیدرولکس
جلوه های بصری - شرکت هیدرولکس
۶۱۸
جلوه های ویژه - ۱ تیر ۱۳۹۸
جلوه های ویژه - ۱ تیر ۱۳۹۸
۲,۵۱۰