هنر عروسک سازی

۱,۷۶۰

شبکه نمایش
۶ اسفند ماه ۱۳۹۲
۰۸:۱۸
انیمیشن
انیمیشن
۲۳۲
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۲۳۱
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۱۸
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۴۹۷
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۲۳
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۴۸۷
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۳۸
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۰۹۵
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۵۳
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۰۶
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۰۵
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۶۵
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۱۸
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۳۰
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۳۴
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۲۳
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۶۸
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۳۰
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۷۵
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۲,۷۶۸
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۲۸
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۴۹
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۲۸۸
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۵۵
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۲۸
شخصیت های تخیلی سینما - نورپردازی - گرافیک رایانه ای
شخصیت های تخیلی سینما - نورپردازی - گرافیک رایانه ای
۷۵۶
جلوه های ویژه جنگ ستارگان - ربات فیلم ساز - گرافیک رایانه ای
جلوه های ویژه جنگ ستارگان - ربات فیلم ساز - گرافیک رایانه ای
۸۰۸
مجسمه سازی دیجیتالی - جلوه های بصری
مجسمه سازی دیجیتالی - جلوه های بصری
۵۷۰
جلوه های ویژه جنگ ستارگان
جلوه های ویژه جنگ ستارگان
۱,۱۵۰
جلوه های بصری - شرکت هیدرولکس
جلوه های بصری - شرکت هیدرولکس
۶۱۹