مسابقه بزرگ خوانندگی کلبه عمو پورنگ

مسابقه بزرگ خوانندگی کلبه عمو پورنگ
قوانین شرکت در مسابقه :

فیلم‌های ارسالی باید به صورت افقی تصویربرداری شده باشند.
مدت زمان ویدیو ها باید بین ۴۰ تا ۶۰ ثانیه باشد.
گاو و خر
قند و نبات
قور قوری
ایران
کرم و قورباغه
مترسک
تیتراژ آغازین
تیتراژ پایانی
حال روستا
بادبادک
خروس